Łożyska rowerowe

Najbardziej typowymi łożyskami rowerowymi są łożyska kulkowe, których elementami tocznymi są kulki. Konstrukcje łożysk są różne w zależności warunków pracy i potrzeb wytrzymałościowych, mogą byś szczelnie zakryte bez możliwości dostania się do niech zanieczyszczeń (kurz, woda) lub odkryte jeśli konstrukcja zabudowy tego wymaga.

Podkategoria :